Rijkswaterstaat extra alert bij storm

Vanwege de verwachte stormomstandigheden langs de Nederlandse kust is Rijkswaterstaat extra alert op de verschillende waterkeringen langs de Nederlandse kust.Er is geen sprake van een acuut veiligheidsgevaar. Het sluiten van de waterkeringen zoals de Maeslantkering behoort tot de dagelijkse operationele werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Indien de alarmeringspeilen worden overschreden zullen de verschillende waterkeringen worden gesloten. De Maeslantkering wordt voorlopig nog niet gesloten. De Stormvloedkering in de Hollandche IJssel wordt hoogstwaarschijnlijk wel gesloten.

In Noord-Holland wordt in verband met de hoge waterstanden het schutbedrijf van de Zuider- en de Kleine Sluis bij IJmuiden naar verwachting om 10.00 uur vanochtend stopgezet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RVD Mediafeed