Wetterskip Fryslân

Leeuwarden, 1 maart 2008
Nr. 08-12/FH

Wetterskip Fryslân stelt dijkbewaking in

Wetterskip Fryslân heeft op zaterdagmorgen 1 maart vanaf 10.00 uur dijkbewaking ingesteld. De aanleiding is de te verwachten hoogwaterstand in combinatie met de storm die over de noordelijke provincie actief is. De hoogste waterstand zal naar verwachting niet boven de 3 meter en 60 centimeter boven NAP uitkomen. Bij een dergelijke waterstand is overigens fase 2 van het calamiteitenplan van toepassing. Vooralsnog ziet het waterschap er vanaf om het bij fase 2 horende Operationele Team (OT) bij elkaar te roepen. Pas als het waterpeil hoger stijgt dan 3 meter en 70 centimeter boven NAP wordt het OT wel opgeroepen.

De reden hiervoor is dat het waterschap met de waterstand van rond de 3 meter 70 centimeter geen ervaring heeft. Overigens is de hoogste waterstand ooit gemeten in Friesland op 23 december 1954. Toen stond het peil op 3 meter en 73 centimeter. Op drie januari 1976 steeg het water tot 3 meter en 70 centimeter. Op de eilanden Ameland en Terschelling is het Actiecentrum bezet en zijn de noodschuiven gesloten. Op het dijkvak Westhoek-Koehool heeft Wetterskip Fryslân extra dijkbewaking ingezet. De kwaliteit van de dijkbekleding, asfalt, laat hier te wensen over. Het waterschap heeft voor Westhoek-Koehool extra materialen ter beschikking zoals 1000 ton breuksteen en 1000 ton steenslag. Ook zijn er aannemers op afroep beschikbaar om eventuele problemen direct op te lossen.


---