Nederlandse Kano Bond


19 februari 2008

Een mededeling voor de leden met een kanoverzekering.

Per 1 maart 2008 wordt de wettelijke assurantiebelasting verhoogd van 7 naar 7¸5%. Unigarant past al haar systemen¸ zoals SalesGarant en de webservices¸ en polisoutput voor deze datum aan. Daarnaast wordt ook de documentatie zoveel mogelijk voor 1 maart gewijzigd. Hierover volgt nog meer informatie.

Premiewijzigingen
Voor de meeste Unigarant verzekeringen geldt daarom per 1 maart een prijsverhoging van een 0¸5%. Een uitzondering hierop zijn de producten waarvoor wij totaalpremies (inclusief kosten en assurantiebelasting) communiceren¸ zoals de Vaar Vakantie Polis. Daarbij gaat het vaak om mooie ronde bedragen. Deze totaalpremies blijven dus ongewijzigd¸ ondanks de verhoging van de assurantiebelasting.

Vraag en antwoord
In de bijlage is een lijst met vragen en antwoorden toegevoegd die u of uw klant misschien heeft naar aanleiding van de verhoging van de assurantiebelasting.

NKB Bondsbureau
Postbus 2656
3430 GB Nieuwegein
030 7513750 / info@nkb.nl
Copyright