Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. Van Dijk nieuwe directeur Tinbergen Instituut

Prof.dr. Herman K. van Dijk, hoogleraar Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt per 1 maart 2008 benoemd tot algemeen directeur van het Tinbergen Instituut. Hij volgt prof.dr. Maarten C.W. Janssen op, die per 1 april 2008 aftreedt. Het Tinbergen Instituut is de onderzoekschool van de drie economische faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, en bundelt al meer dan twintig jaar het economisch toponderzoek van de drie universiteiten.

Onder leiding van prof.dr. Maarten Janssen heeft het Tinbergen Instituut een heraccreditatie van de KNAW ontvangen. De internationaal samengestelde visitatiecommissie concludeerde dat de wetenschappelijke prestaties van het instituut en van de participerende faculteiten indrukwekkend zijn en dat zowel de kwaliteit als kwantiteit van de output snel groeit. De school is volgens de commissie hard op weg om een positie te verwerven tussen de Europese top graduate schools op het vakgebied economie. Mede daardoor is de interesse van research fellows, MPhil en PHd studenten om aan het TI verbonden te zijn, onverminderd groot. Sinds zes jaar biedt het TI ook een succesvolle interuniversitaire onderzoekmaster aan, die internationaal hoog staat aangeschreven en waarvoor een strenge selectie geldt.

Prof.dr. Herman K. van Dijk is hoogleraar Econometrie bij de Faculteit der Economische Wetenschappen aan de EUR. Zijn onderzoek beweegt zich op het terrein van de Bayesiaanse econometrie, simulatietechnieken; trends en cycli in economische tijdreeksen, neurale netwerken en inkomensverdelingen. Herman van Dijk is oud-directeur van het Econometrisch Instituut en Honorary fellow van het Tinbergen Instituut. Hij was ook directeur van het Tinbergen Instituut van 1993 tot 1997. Van Dijk is onder andere gasthoogleraar (geweest) bij de Universiteit van Cambridge, de Katholieke Universiteit Leuven, Harvard University, Duke University, Cornell University en de University of New South Wales. Hij heeft grote ervaring als (co-)manager en coördinator van onderzoeksprojecten, conferenties en scholingstrajecten voor wetenschappers. De faculteiten zijn verheugd dat iemand van zijn statuur bereid is gevonden om zijn energie in te zetten om de wetenschappelijke en internationale positie van het Tinbergen Instituut hoog te houden en te versterken. Zie ook people.few.eur.nl/hkvandijk en Tinbergen Instituut: www.tinbergen.nl

Nadere informatie:

Uitsluitend voor de redactie:
Ronald de Groot, Faculteit der Economische Wetenschappen, tel. (010) 408 1762
e-mail: rdegroot@remove-this.few.eur.nl

19 februari 2008