Gemeente Venray


Meerlo-Wanssum draagt gemeentearchief over aan Venray

Per 1 maart neemt de gemeente Venray het archiefbeheer van de gemeente Meerlo-Wanssum over. Dit heeft het college van B en W van Meerlo-Wanssum eind 2007 gevraagd aan de gemeente Venray. Aanleiding hiervoor was het afkeuren van de archiefbewaarplaats door de Provinciale Archiefinspectie.

De aanpassingen van de archiefbewaarplaats in Meerlo-Wanssum zouden hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast zou ook het creëren van een bezoekersfaciliteit extra investeringen met zich meebrengen. De gemeente Venray beschikt al over goede bezoekersfaciliteiten, een goedgekeurd archief en heeft een professionele archivaris in dienst. Dit zijn alledrie eisen die de Provinciale Archiefinspectie stelt aan een gemeentearchief.

Het overgaan van het gemeentearchief betekent concreet dat de archieven tot 1990 van het gemeentebestuur van Meelo-Wanssum verhuizen naar het archiefdepot van het gemeentehuis van Venray. Iedereen die onderzoek wil doen in de archieven van Meerlo-Wanssum kan vanaf half maart 2008 terecht in de studiezaal van de gemeente Venray.

Voor de gemeente Meerlo-Wanssum en Venray betekent dit een uitbouw van de samenwerking. Beide gemeenten werken al langer samen op bijvoorbeeld gebieden als brandweerzorg, regionale woonvisie en de reconstructie van het platteland.