Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

21 februari 2008

Aanbieding eerste exemplaar Zeeuwse bronnenuitgave

MIDDELBURG - Het eerste exemplaar van de bronnenpublicatie Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1482,1555 wordt morgen, vrijdag 22 februari 2008, om 17.00 uur in het Zeeuws Archief te Middelburg overhandigd aan de commissaris van de koningin in Zeeland, mevrouw Karla Peijs. Het originele cartularium is tot 1 maart 2008 te zien in een expositie in het Zeeuws Archief.

Deze bronnenpublicatie is een bewerking van een middeleeuws handschrift dat in de universiteitsbibliotheek van Gent berust en dat bekend is geworden als het Cartularium van Veere. Een werkgroep bestaande uit de heren Ivo Back, Peter Blom, Peter Henderikx, Hans Vader en Jaap Zondervan hebben jarenlang gewerkt aan de transcriptie van het cartularium.

Een cartularium is een register waarin binnen een administratie ontvangen oorkonden zijn afgeschreven. Het is meestal aangelegd om voor de eigen functionarissen de raadpleegbaarheid van de teksten te vergemakkelijken.

In de Late Middeleeuwen waren de Van Borseles de belangrijkste edelen van Zeeland. Oorspronkelijk heeft het cartularium behoord tot een omvangrijk archief dat bewaard werd op kasteel Sandenburgh bij Veere. Dit cartularium bevat afschriften van 229 oorkonden uit de periode 1282-1555, uitgevaardigd door zeer verschillende personen en instellingen. Van de afgeschreven oorkonden zijn de meeste originelen thans niet meer voorhanden. Voor wat het merendeel van de oorkonden betreft is de inhoud evenmin via andere afschriften overgeleverd, 173 oorkonden waren tot nu toe onbekend. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat zij haast alle bestemd zijn voor de heren van Veere en voor het overgrote deel verband houden met hun rechten, bezittingen en bestuurlijke functies op Walcheren en Zuid-Beveland.

Expositie

Tot 1 maart 2008 is in de tentoonstellingsruimte van het Zeeuws Archief een kleine tentoonstelling ingericht naar aanleiding van het verschijnen van de bronnenpublicatie. Te zien zijn het cartularium en vier originele oorkonden die omstreeks 1485 zijn afgeschreven door een monnik in de chartertoren van het kasteel Sandenburgh bij Veere. Voor deze bijzondere gelegenheid zijn ze voor even bij elkaar gebracht.

Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555 is een gebonden, 407 pagina's tellende uitgave van Uitgeverij Verloren te Hilversum. Prijs: E 29. ISBN 978-90-8704-004-8.


Bestellen:

Het cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555 / druk 1
Het cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555 / druk 1
-