Gemeente Deventer


W. van Norde benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Bij Koninklijk Besluit is W. (Wilhelm) van Norde benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Loco-burgemeester Gerrit Berkelder heeft hem, namens Hare Majesteit de Koningin, op 1 maart de onderscheidingstekens uitgereikt tijdens de Jubilarissenavond voor de leden van de FNV Bouwbond.

Van Norde was vanaf 1983 totdat hij met de VUT ging, werkzaam bij de Bouw- en Houtbond FNV (thans FNV Bouw), aanvankelijk te Winterswijk en vanaf 1984 te Deventer.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij diverse vrijwillige beroepsgerelateerde activiteiten:

1983 - 1984 - bestuurslid van de afdeling Winterswijk van FNV Bouw. Hij was plaatselijk vertegenwoordiger van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Als zodanig hield hij zich bezig met het inschrijven, beoordelen op recht en het uitbetalen van de WW-uitkering en het innemen en uitbetalen van de vakantiegelden.


- vrijwilliger bij het afdelingswerk. Hij legde contacten met overheidsinstanties, loste problemen op voor leden in conflictsituaties met werkgevers en ook met instanties zoals het GAK/UWV. Hij was kaderlid van FNV Bouw voor de sector Meubel- en Hout te Winterswijk en hij heeft meegewerkt aan het tot stand brengen van een CAO.

1984 - heden - belastingcoördinator van de FNV Deventer. Hij zorgde ervoor dat de leden van alle bonden zich konden inschrijven voor het invullen van het belastingformulier, regelde en coördineerde de belastinginvulavonden, gaf sturing aan de belastinginvullers (35 personen) met betrekking tot opleidingen en bewaking van de kwaliteit. In de periode maart-mei bezocht hij de zorginstellingen in Deventer om belastingformulieren in te vullen voor circa 2000 leden per jaar. Dankzij zijn inzet was de FNV in Deventer één van de eerste in Nederland die de belastingaangiftes elektronisch kon verwerken.

Administrateur/plaatselijk vertegenwoordiger van de afdeling Deventer (uitbetalen WW-uitkering, het innemen en uitbetalen van vakantiegelden), het uitvoeren van de vorstverletuitkeringen en het ondersteunen en adviseren van leden die te maken hadden met faillissementen.


- kaderlid van de afdeling Deventer van FNV Bouw. Hij had de leiding over de drukkerij waarover deze afdeling beschikte en organiseerde diverse activiteiten in Deventer die te maken hadden met de bond.

Overige activiteiten:

1978 - 1983 vrijwilliger bij de operettevereniging. Hij verrichte diverse hand- en spandiensten, waaronder het maken van coulissen voor de jaarlijkse uitvoeringen.

1984 - heden vrijwilliger bij de Stichting Ouderenwerk Deventer (SOD); hij vulde onder meer belastingformulieren voor de leden in.

Publicatiedatum: 1-3-2008
uitreiking van Koninklijke Onderscheiding ©Auke Pluim

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging woensdag 27 februari 2008