Tentoonstelling Stedelijk Museum Schiedam: 'Verloren Paradijs'

05/03/2008 09:30

Stedelijk Museum Schiedam

VERLOREN PARADIJS.
Monumentaal tekenen

Robbie Cornelissen, Raquel Maulwurf,
Erik Odijk, Sandro Setola, Renie Spoelstra,
Aji V.N., Hans de Wit

16 maart - 8 juni 2008

Schiedam, 5 maart 2008 - Het Stedelijk Museum Schiedam organiseert van 16 maart tot en met 8 juni 2008 de tentoonstelling Verloren Paradijs. Monumentaal tekenen. In deze tentoonstelling is werk te zien van: Robbie Cornelissen, Raquel Maulwurf, Erik Odijk, Sandro Setola, Renie Spoelstra, Aji V.N. en Hans de Wit. De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan het boek Paradise Lost van John Milton (1606 - 1674), waarin hij in rijmloze verzen verhaalt over de opstand in de hemel, de oorlog tussen God en Satan, het neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam en Eva en hun zondeval.

De tentoonstelling ontleent zijn titel aan het boek maar gaat vrij om met Milton's verbeelding van het paradijs. Bij de ontwikkeling van het concept van de tentoonstelling is voor een christelijke invalshoek gekozen omdat paradijs en hel de metaforen zijn die het Christendom voor goed en kwaad heeft bedacht. In de hedendaagse westerse geseculariseerde samenleving blijkt een ieder individuele invulling te geven aan de verbeelding van het paradijs en de hel. Dat blijkt ook uit het gesprek dat tussen de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling plaatsvond over het paradijselijk bestaan, de rol van goed en kwaad en het streven naar het hogere en betere.

In de catalogus die bij de tentoonstelling verschijnt, is een weergave van het gesprek opgenomen. De kunstenaars hebben niet de pretentie om een academische bijdrage te leveren aan het filosofische discours over dit onderwerp. Het zijn mensen van de praktijk die zich het beste uitdrukken in hun werk en voor allen geldt dat dat tekenen is. Met hun werk becommentariëren zij de positie van de mens in zijn omgeving. De tekeningen zijn monumentaal, niet alleen door het formaat want zowel op kleine als op grote schaal geeft ieder op een eigen manier de verhouding van de mens tot zijn omgeving weer, waarbij goed en kwaad, destructie en constructie, utopie en dystopie een invulling aan het Verloren Paradijs geven.

Winkel
Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus Verloren Paradijs. Monumentaal tekenen uitgegeven door BnM uitgevers. De catalogus, Paradise Lost van John Milton en monografieën over de kunstenaars zijn verkrijgbaar in de museumwinkel. Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.stedelijkmuseumschiedam.nl

http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl