Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederlandse ministers en bedrijvendelegatie samen naar Vietnam

13-03-2008 | Persbericht | Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Nederlandse ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Frank Heemskerk (Buitenlandse Handel) brengen van 16 tot en met 20 maart 2008 een bezoek aan Vietnam. Doel van het bezoek is de bilaterale relatie te versterken en tegelijk te verbreden. Naast OS liggen er mogelijkheden voor bredere samenwerking op terreinen als handel en investeringen, landbouw, gezondheidszorg, water, cultuur en politiek.

Vietnam maakt een sterke sociaal-economische ontwikkeling door, bestrijdt daarmee de armoede succesvol en boekt vooruitgang op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Het is nu zaak om deze positieve ontwikkeling vast te houden. Minister Koenders richt zich in Vietnam op een nieuwe invulling van de bilaterale relatie, waarin ontwikkelingssamenwerking verbreed wordt, zodat het op termijn niet meer de kern vormt. In die nieuwe relatie zal het accent komen te liggen op economische samenwerking, verbetering van het ondernemingsklimaat inclusief maatschappelijk verantwoord ondernemen en het versterken van van instituties. Koenders en Heemskerk reizen gezamenlijk naar Vietnam met in hun kielzog circa vijfenveertig Nederlandse bedrijven die actief zijn in sectoren als agribusiness, gezondheidszorg en watermanagement. Tijdens matchmakingsbijeenkomsten kunnen Nederlandse en Vietnamese bedrijven elkaar ontmoeten en afspraken over samenwerking aangaan.

Naast individuele gesprekken van minister Koenders met de Minister voor Planning en Investering Vo Hong Phuc en van minister Heemskerk met de minister voor Industrie en Handel Vu Huy Hoang, zullen de bewindslieden een gezamenlijk onderhoud hebben met vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Pham Gia Khiem. Ook spreken zij gezamenlijk met vertegenwoordigers uit de financiële sector, de agribusiness, ngo's, en universiteiten en bezoeken ze samen een lokaal cosmeticabedrijf en een project dat steun biedt aan ex-drugsverslaafde vrouwen. Minister Koenders zal daarnaast o.a. projecten op het gebied van biogas en landrechten bezoeken in Nam Dong district in Hué en een beleidstoespraak houden op de Ho Chi Minh Academy for Politics and Public Administration. Daarbij wordt aandacht besteed aan duurzame ontwikkeling, mensenrechten, en democratisering. Ook tekent de minister een aantal overeenkomsten op economisch en financieel gebied. Minister Heemskerk bezoekt o.a. landbouwprojecten in Dalat en zal business seminars op het gebied van medische technologie en water en sanitatie openen. Daarnaast houdt de staatssecretaris een lunchlezing over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beide bewindslieden zullen de opening bijwonen van een nieuw kantoor van Unilever in Ho Chi Minh stad.