Gemeente Franekeradeel


Eerste kievitsei in Fryslân gevondenDonderdag 6 maart heeft de heer Marten Scheffer (60) uit Hitzum, officieel het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. De vondst werd om 08.25 uur gedaan in een maisveld tussen Arum en Lollum in de gemeente Wûnseradiel.

Het kievitsei wordt vanmiddag, donderdag 6 maart, om 16.00 uur in het tijdelijke Provinsjehûs aan de Snekertrekweg 1 in ontvangst genomen door Commissaris van de Koningin Nijpels.

De heer Scheffer beschikt over de vereiste aaisikerspas, waardoor de Commissaris niets in de weg staat om hem de Sulveren Ljip, de bijbehorende oorkonde en ¤ 15,- vindersloon te overhandigen.