Gemeente Harenkarspel


Onderzoeken gestart voor ecologische verbinding Omval-Kolhorn

Provincie Noord-Holland is gestart met grond- en archeologisch onderzoek voor realisatie van veertien percelen langs de ecologische verbinding Omval-Kolhorn. Dit onderzoek gaat vooraf aan de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers, rietmoerasgebieden, kreken en poelen. In Harenkarspel ligt een reeds ontwikkeld perceel, ten oosten van het spoor in Waarland. Dit perceel is al onderdeel van de ecologische verbindingszone en ingericht met rietruigte en moeras.

Het kanaal Omval-Kolhorn is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en vormt een belangrijke schakel als natte ecologische verbinding. In een 40 kilometer lange ecologische verbinding krijgen bijzondere plant- en diersoorten meer ruimte om te (over)leven. Daarnaast worden op en langs de kades diverse wandelpaden aangelegd, om recreatie langs het kanaal te bevorderen. Dit project is één van de eerste projecten waarvoor geld ter beschikking is gesteld vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De onderzoeken duren tot ongeveer eind maart en zijn nodig voor het maken van het definitieve ontwerp. De verwachting is dat daadwerkelijke realisatie van de percelen begint in maart 2009.

Het wapen van de gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600