Gemeente Harenkarspel


Plan voor dagopvang ingediend

Aan de gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd om mee te werken aan de komst van een zorgvoorziening/dagopvang voor kinderen met lichamelijke of geestelijke beperking in een voormalige pluimveestal. Aan de Middenweg 56 in Dirkshorn blijft tevens intensieve pluimveehouderij bestaan, de opvang wordt een nevenactiviteit. Het is de bedoeling dat een van de pluimveestallen wordt ingericht als kantine/leslokaal, speelruimte en dierenverblijf/knuffelhoek. Kinderen met een geestelijke of fysieke beperking in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar zullen op het agrarisch bedrijf kennis kunnen maken met de natuur en werkwijze. Per dag komt een verschillende groep van ongeveer tien kinderen. Volgens de aanvrager hebben diverse scholen in de omgeving belangstelling getoond voor dit initiatief. Ook heeft de aanvrager een verzoek ingediend voor het oprichten van een kleinschalige camping. Het college verleent in principe al medewerking aan dat verzoek. Het college vraagt aan de raad of de raad in principe medewerking wil verlenen aan de zorgvoorziening/dagopvang.
Het wapen van de gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600