Socialistische Partij

SP tegen voorbarig feestje N23


15-03-2008 * De SP heeft zich gekeerd tegen een feestje waarvoor gedeputeerde Cornelis Mooij (VVD) de gemeenteraadsleden in West-Friesland en de statenleden van Noord-Holland heeft uitgenodigd. Het feestje is voorbarig omdat er nog helemaal geen definitief besluit over de West-Frisiaweg is genomen.

Toch is gedeputeerde Mooij, samen met zijn collega's uit Flevoland en Overijssel, al druk bezig met het organiseren van een feestje op 11 april. Omdat de gemeente Alkmaar nog geen besluit over het regioakkoord over de West-Frisiaweg heeft genomen, de gemeente Drechterland niet volledig meebetaalt en de gemeente Medemblik ernstig bezwaar heeft tegen het verhogen van de weg, is definitieve besluitvorming door Provinciale Staten op 17 maart nog maar zeer de vraag.

Meerdere fracties hebben op 6 maart immers aangegeven het regioakkoord heel belangrijk te vinden en binnen de fracties te willen bespreken. Dat lukt niet als nog niet alle gemeenten zich voor deze versie van het regioakkoord hebben uitgesproken.

De SP vindt het dus prematuur dat gedeputeerde Mooij al druk bezig is met het organiseren van een feestje. Bovendien is het dubieus een feestje te geven voor de aantasting van de natuur en het landschap door aanleg van extra asfalt. De vragen van de SP zijn hier te lezen.