Vereniging Milieudefensie


PERSBERICHT

Nijmegen in de fout met noodkap 98 bomen

De afgelopen weken heeft een zogenaamde 'noodkap' plaatsgehad van 98 bomen in Nijmegen. Milieudefensie Nijmegen en de Bomenstichting zijn hier zeer ontstemd over. Terwijl er geen goede reden tot haast was is burgers elke mogelijkheid voor inspraak of bezwaar ontnomen. Ook bomen die geen enkel risico vormden en die nog jaren meekonden zijn gerooid.

Noodkap is als middel bedoeld voor situaties dat een boom acuut gevaar oplevert. De 98 bomen stonden echter om heel verschillende redenen op de rooilijst. Bij sommige bomen was er een zeker risico op omvallen of uitwaaien van grote takken. Maar er was geen reden tot haast. Mocht dat in een enkel geval wél zo zijn dan had voor die ene boom een noodkap-uitzondering gemaakt kunnen worden.

Boomrijk Nijmegen (een werkgroep van Milieudefensie en de Bomenstichting) heeft over de noodkap veel boze en verontruste telefoontjes gekregen. Helaas was dat op het moment dat de kap aan de gang of al voorbij was. Burgers hebben geen kans gekregen zich op de hoogte te stellen van de redenen dat bomen gekapt werden en hebben geen bezwaar kunnen indienen. De afgelopen dagen lagen de dikste stamdelen van de omgezaagde bomen als stille getuigen her en der in Nijmegen. Wat viel daarbij op: veel bomen waren absoluut niet onveilig en hadden nog járen mee gekund.

De rooilijst is tot stand gekomen op basis van een zogenaamde VTA-controle. Met deze Visual Tree Assessment is de kwaliteit van de bomen onderzocht. De VTA leverde diverse adviezen op, variërend van extra snoei tot jaarlijkse controle tot rooien. Een eerste kapronde (meer dan bomen) heeft plaatsgevonden in het najaar. Hadden we toen nog de indruk dat de rooi-adviezen zorgvuldig tot stand waren gekomen, inmiddels hebben we daarover sterke twijfels.

Boomrijk Nijmegen heeft van diverse situaties foto's gemaakt en stapt hiermee nu naar de gemeente. Er is alle reden om het rooibeleid ter discussie te stellen. Natuurlijk moet de gemeente de veiligheid in acht nemen - al was het maar vanwege mogelijke aansprakelijkheid bij ongelukken. Maar dat mag geen reden zijn om de normale regels te omzeilen. Het mag ook geen reden reden zijn om bomen "met een vlekje", maar die nog jaren veilig mee kunnen te rooien.