Drentse zorgverleners naar Moldavië


HOOGEVEEN, 20080314 -- Op initiatief van thuiszorgorganisatie De ZorgZaak uit Hoogeveen vetrekken zondag 16 maart 2008 twee Drentse zorgverleners naar een verzorgingstehuis in Capresti, Moldavië. De voorzieningen in dit verzorgingshuis zijn erbarmelijk omdat er in het zeer arme Moldavië nauwelijks tot geen geld beschikbaar is voor ouderenzorg.

Het initiatief van de ZorgZaak is een rechtstreeks gevolg van de financiële steun die het bedrijf al geeft aan het verzorgingstehuis in Capresti. Na een indrukwekkende uitzending in oktober 2007 van Omroep Max over de mensonterende situatie waarin de circa 50 bewoners van het verpleeghuis verkeren, nam de directie van de ZorgZaak contact op met de omroep om haar steun toe te zeggen. Femke Spiering, directeur van de ZorgZaak, kan zich de bewuste televisie-uitzending nog goed voor de geest halen: "Ik zag de uitzending bij toeval en was geschokt door de beelden. Dat zulke verschrikkelijke leefomstandigheden, in deze tijd, in een land op 3 uur vliegen van Nederland, nog mogelijk zijn, is nauwelijks voor te stellen. De oude en zieke mensen moeten zich dagelijks met 500 cc water redden om zich te wassen en te drinken. Daarbij hebben ze geen douches of toiletten en leven ze in kamers die de benaming varkensstal nog niet zouden mogen dragen".Naar aanleiding van de uitzending van Omroep Max besloot Spiering om actie te ondernemen. "De ZorgZaak bestaat dit jaar 15 jaar. We kunnen natuurlijk een kostbaar feest organiseren maar als ik moeten kiezen tussen een feest of het beschikbare geld daarvoor in te zetten voor dit project in Moldavië, dan is die keuze snel gemaakt". Mede door de financiële steun van de ZorgZaak is nu al begonnen met de herbouw van het verzorgingstehuis en wordt er een waterput geslagen om het leven van de ouderen dragelijker te maken. Toch vond Spiering dit nog niet genoeg: "Geld is en blijft natuurlijk belangrijk, maar daarnaast zullen er ook structureel zaken moeten veranderen, vooral op het gebied van de verzorging en begeleiding van de ouderen daar. Het plaatselijke personeel zal daarin goed getraind en geschoold moeten worden. Daarom hebben we, samen met omroep Max, het plan opgevat om deze zomer met een groep verpleegkundigen naar Moldavië te gaan om ook daarin daadwerkelijk ondersteuning te geven". De twee zorgverleners die aanstaande zondag naar Moldavië vertrekken, Ank Mulder en Ank Haagsma, zijn beide docenten in de verpleegkunde. Dit eerste bezoek zal vooral oriënterend zijn en als voorbereiding dienen op de komst van de groep Drentse zorgverleners aankomende zomer. De bedoeling is, dat wanneer deze laatste groep in Moldavië is, het dan herbouwde verzorgingshuis samen met de nieuwe waterput officieel geopend zal worden. Omroep Max zal ongetwijfeld uitgebreid aandacht schenken aan dit gebeuren.

Om ook anderen de gelegenheid te geven een steentje bij te dragen, is op initiatief van de ZorgZaak de website www.eenuurvooreenander.nl geopend, waar iedereen één of meerdere verloonde uren kan afstaan ten behoeve van het tehuis in Capresti.

Meer informatie over het project is te vinden op de onderstaande websites:
www.omroepmax.nl
www.eenuurvooreenander.nl

De ZorgZaak