Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Workshop Planeetonderzoek voor chemici

Heeft u altijd al moleculair onderzoek willen doen naar het ontstaan van het leven? Of lijkt het u interessant om uw chemische expertise in te zetten bij onderzoek op Mars? Of wilt u simpelweg uw scope verbreden door samen te werken met een geochemicus?

Binnen het NWO/SRON programma "Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek" ligt voor u een uitgelezen kans! Op dinsdag 25 maart 2008 vindt bij NWO in Den Haag de Workshop 'Planeetonderzoek voor chemici' plaats, bedoeld om u op weg te helpen met dit onderzoeksthema.

Deze workshop wordt georganiseerd door het NWO gebied Chemische Wetenschappen in samenwerking met het NWO gebied Aard- en Levenswetenschappen en het NWO/SRON Programmabureau Ruimteonderzoek vanuit hun verantwoordelijkheid voor "Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek" in Nederland.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 Welkom met koffie en thee
13.30 Inleiding door Dr. Rolf de Groot (NWO/SRON Programmabureau Ruimteonderzoek), over het onderzoeksprogramma en de internationale ESA context 13.45 Presentatie door Dr. Agur Sevink (LIC), over zelf-replicatie bij biomoleculen 14.15 Presentatie door Ir. Henk Leeuwis (LioniX BV), over lab-on-a-chip voor toepassingen op Mars 14.45 Pauze
15.00 Presentatie door Prof. dr. Pascale Ehrenfreund (LIC), over onderzoek aan organische moleculen onder gesimuleerde Mars-omstandigheden 15.30 Brainstorm/discussie met het publiek over mogelijke onderwerpen voor onderzoeksprojecten 16.15 Conclusies en afsluiting
16.20 Borrel
17.30 Eind

U bent van harte welkom om aan de workshop deel te nemen. Deelname is gratis. U kunt zich voor maandag 17 maart 2008 aanmelden bij Manon Arnouts (arnouts@nwo.nl of tel. 070 - 3440658).

Meer informatie over de workshop is te verkrijgen bij Dr. Rolf de Groot (NWO/SRON, R.P.de.Groot@sron.nl, tel. 030 - 2535656) en Dr. ir. Edda Neuteboom (CW/ACTS, neuteboom@nwo.nl, tel. 070 - 3440768).