Technische Universiteit Delft

Smart Solving
door M&C

Promotie van dhr. M.J.H. Heule: "Smart Solving"

25 maart 2008 | 15:00 uur
plaats: Aula TU Delft

De heer Ir. M.J.H. Heule | informatica ingenieur, Nederland promotor | Prof.dr. C. Witteveen (EWI)
toeg.prom | Dr. H. van Maaren (UHD-EWI)

Smart Solving
Het vervulbaarheidsprobleem (satisfiability, afgekort SAT) ligt aan de basis van de complexiteitstheorie. Daarnaast staat SAT steeds meer in de belangstelling als een effectieve representatie om problemen van andere aard te lijf te gaan: veel problemen kunnen vertaald worden naar SAT en middels een programma voor dit probleem (SAT solver) worden opgelost. Door de toenemende kracht van SAT solvers groeit het aantal toepassingen ieder jaar. Voorbeelden van toepassingen zijn hardware- en software-verificatie en tal van wiskundige puzzels. Een belangrijke stimulans in dit vakgebied zijn de jaarlijkse SAT competities, waar state-of-the-art SAT solvers worden getest op een breed spectrum aan problemen.

Het leeuwendeel van de SAT solvers is gebaseerd op architecturen die door middel van goedkope beslissingen snel de zoekruimte verkennen. Deze solvers zijn ook zeer succesvol op de SAT competities. Onder het motivatie "Goedkoop is duurkoop" beschrijft deze thesis twee SAT solvers gebaseerd op architecturen die bekend staan om hun dure beslissingen. De filosofie hierachter is dat betere beslissingen de zoekruimte zo kunnen indammen dat het probleem uiteindelijk sneller kan worden oplost. Beide architecturen zijn al jaren bekend, maar niet per definitie geliefd, vanwege de hoge kosten die ermee gepaard gaan. Door dure beslissingen efficiënt te implementeren en het toevoegen van nieuwe redeneertechnieken en adaptieve heuristieken zijn deze solvers krachtiger dan alternatieve solvers gebaseerd op deze architecturen. Een van onze solvers is zelfs zeer slagvaardig op tal van problemen. Deze heeft een groot aantal prijzen gewonnen, waaronder twee eerste prijzen tijdens de SAT 2007 competitie.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

Laatst gewijzigd: 28 februari 2008