Gemeente Langedijk


5 maart 2008

Openstelling Burgerzaken en WWIZ-loket

In de week van 25 maart 2008 tot en met 28 maart 2008 zal de balie van de afdeling Burgerzaken worden verbouwd. De dienstverlening zal in deze week plaats vinden vanuit het WMO loket aan de voorzijde van het gemeentehuis. De dienstverlening kent dan enige beperkingen omdat de wachtruimte niet zo groot is. Ook de privacy van de "klant" is minder gewaarborgd. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.

U kunt ons ook helpen. Als u rond deze tijd zaken wilt doen bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis en het is niet beslist noodzakelijk dat de dienstverlening in deze week plaats vindt, doet u dan een week eerder of een week later uw verzoek bij de afdeling Burgerzaken.

In deze week zal de avondopenstelling vervallen. Op donderdag 27 maart 2008 stopt de dienstverlening om 17.00 uur. Als compensatie bieden wij u een extra openstelling op woensdagmiddag 26 maart 2008 tot 16.30 uur.

Voor wat betreft het WWIZ-loket blijven de openingstijden hetzelfde: maandag tot en met vrijdag telefonisch van 9.00 uur tot 10.00 uur. Inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wij verzoeken u om, indien mogelijk, uw bezoek een week eerder of later te doen in verband met drukte en verminderde privacy.