Gemeente Arnhem

Debat over verplaatsing museum naar Rijnboog (13-03-08) MUSEUM AAN DE HAVEN OF OP DE HELLING?

Debat over verplaatsing Museum naar Rijnboog

De Arnhemse gemeenteraad organiseert op 25 maart een debat over de verplaatsing van het Museum voor Moderne Kunst naar het Kunstencluster in Rijnboog. Onder leiding van Muus Groot, oud-directeur van Omroep Gelderland gaan voor- en tegenstanders van de verplaatsing van het museum met elkaar in debat. Plaats van handeling is het museum aan de Utrechtseweg. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Directe aanleiding voor het debat was de hoorzitting in februari over het haalbaarheidsonderzoek Cultuur in Rijnboog. Toen bleek namelijk dat er grote weerstand was ontstaan tegen de verplaatsing van het museum naar een plek in het kunstencluster bij de Rijnbooghaven. Voordat de gemeenteraad nu een besluit neemt over het haalbaarheidsonderzoek heeft hij de voor- en tegenstanders uitgenodigd voor een dedat. Het debat is openbaar en gratis toegankelijk. De raad zal de uitkomsten van dit debat mee laten wegen bij de vervolgbehandeling van het haalbaarheidsonderzoek in april.

Achtergrond
In 2005 is, als onderdeel van het Masterplan Rijnboog, de startnotitie Cultuur in Rijnboog vastgesteld door de gemeenteraad. De startnotitie is nu uitgewerkt naar de feitelijke haalbaarheid. Het is de bedoeling om een kenniscluster te realiseren aan de Oeverstraat en een kunstencluster in het Havenkwartier. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan welke instellingen er mee kunnen doen, wat het gaat kosten en hoeveel ruimte daadwerkelijk nodig is.
Het onderzoek adviseert een bundeling van Volksuniversiteit, Bibliotheek, Gelders Archief, Historisch Museum en het Domein in het kenniscluster; en een bundeling van de Schouwburg, het Museum voor Moderne Kunst, het Filmhuis en het Domein in het kunstencluster.
Het college vraagt aan de raad groen licht voor het verder uitwerken van de twee clusters in het Rijnbooggebied op basis van de in het haalbaarheidsonderzoek aangegeven voorwaarden.

Iedereen is van harte welkom op 25 maart, als toehoorder of om mee te debatteren. Heeft u nog vragen, neem dan even contact op met de griffie, telefoon 3773851.