Gemeente 's-Hertogenbosch

13-03-2008
Inspraakavond plan zuidelijk deel Paleiskwartier Op dinsdag 25 maart 2008 organiseert de gemeente een inspraakavond over de ontwikkelingen van het zuidelijk deel van het Paleiskwartier. Het geactualiseerde plan bevat verschillende onderdelen zoals hoogbouw, een nieuwe verbinding over het spoor met de binnenstad en de inpassing van publieksfuncties zoals een megabioscoop en hotel.

De inspraakavond vindt plaats in het gebouw van Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard 215 en begint om 19.30 uur. Toelichting op de procedure en de inhoud van het plan wordt gegeven door wethouder G.J. Snijders en stedenbouwkundige dhr. ir. S. Khandekar. Tijdens de avond is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en tot het geven van een reactie op het plan.

Het ontwerp "Ruimtelijk Plan Paleiskwartier-Zuid, Scharnierpunt tussen Binnenstad en West" ligt tot en met 13 april ter inzage in het Stadskantoor. Naast mondelinge reacties tijdens de inspraakavond kunt u uw mening over het plan ook schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van `s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.