Universiteit van Amsterdam

Een nieuw principe voor het gebruik van lakse kredietnormen door banken


Promotie Economie
dinsdag 25 maart, 14.00 uur
Lev Ratnovski bestudeerde de incentives van banken om niet-optimale liquiditeitskeuzes te maken onder de vertekende invloed van toeslagen gekoppeld aan de lender of last resort-interventie in een systemische crisis. Een lender of last resort is een instelling die bereid is krediet te verlenen wanneer niemand anders dat wil. Ratnovski bestudeerde tevens twee manieren waarop banken zich tegen het risico op liquiditeitstekorten kunnen indekken. De eerste manier is door uiterst liquide middelen te accumuleren. De tweede manier is door het verbeteren van de transparantie om zo de toegang tot externe financiering te verbeteren. Ratnovski toont aan dat een liquiditeitsbuffer een bank volledig beschermt tegen kleine liquiditeitsbehoeften, terwijl transparantie de bank beschermt tegen alle behoeften, zij het slechts gedeeltelijk. Hoewel liquiditeit eenvoudig te reguleren is, is transparantie niet verifieerbaar. Dit bemoeilijkt dan ook het opstellen van een beleid. Het verrassendste resultaat van Ratnovski's onderzoek is dat de liquiditeitsvereisten de keuzes op het gebied van transparantie kunnen compromitteren en banken kwetsbaar kunnen maken in het geval van grote liquiditeitsbehoeften. Ratnovski komt met een nieuw principe voor het gebruik van lakse kredietnormen door banken. Het verlenen van krediet aan 'slechte' ondernemingen verhoogt de informatieasymmetrie tussen de uitvoerende bank en de concurrenten in het herfinancieringsstadium. Dit beperkt de concurrentie op de kredietmarkt en maakt hogere relatietoeslagen op leningen aan goede ondernemingen mogelijk, die op hun beurt de verliezen op slecht krediet meer dan goed maken. Dit effect leidt tot een beter inzicht in de financiële effecten van het dereguleren van het bankwezen en de toetreding van buitenlandse spelers. Dhr. L. Ratnovski: A Walk Down Lombard Street: Essays on Banking. Promotor is dhr. prof. dr. E.C. Perotti.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

Dit is een overzicht van promoties, oraties, afscheidscolleges en andere activiteiten aan de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.