Gemeente Overbetuwe


Verkeershinder door wegwerkzaamheden

---

Aanleg 60 km/u zones Rijn- en Waaldijk en groot onderhoud diverse wegen

Rijndijk

Op dinsdag 25 maart 2008 start de gemeente Overbetuwe met de aanleg van de 60 km/u zone op de Rijndijk tussen de gemeentegrenzen met Arnhem en Nederbetuwe. Op de dijk worden verkeersdrempels aangelegd en nieuwe belijning aangebracht. Het is daarom noodzakelijk de Rijndijk van 25 tot en met 28 maart af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Bewoners kunnen hun woningen bereiken. De bus rijdt een alternatieve route. In Driel zal de bus vanaf de Dorpsstraat via de Broeksingel en Boltweg naar Heteren rijden. In Heteren zal de bus een alternatieve route volgen. Nadere informatie over de alternatieve route is te vinden op de website van de gemeente www.overbetuwe.nl . Bushaltes aan de Rijndijk komen tijdelijk te vervallen. Voor het overige verkeer wordt er een omleidingsroute aangegeven.

Waaldijk

Op vrijdag 28 maart 2008 start de gemeente Overbetuwe met de aanleg van de 60 km/u zone op de Waaldijk tussen de gemeentegrenzen met Nijmegen en Nederbetuwe. Op de dijk worden verkeersdrempels aangelegd en nieuwe belijning aangebracht. De Waaldijk is daarom afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen 28 maart en 4 april. Bewoners kunnen hun woningen bereiken. De bus in Oosterhout zal vanaf 31 maart een alternatieve route volgen. Nadere informatie over de alternatieve busroute is te vinden op de website van de gemeente Overbetuwe www.overbetuwe.nl . Het overige verkeer zal via een omleidingsroute worden omgeleid.

Groot onderhoud wegen

Op dinsdag 25 maart start de gemeente Overbetuwe met het eerste gedeelte van het groot onderhoud aan de wegen voor 2008. Het betreft asfalteringswerkzaamheden die gepland waren voor 2007 maar door de slechte weersomstandigheden niet zijn uitgevoerd. De werkzaamheden zijn bij gunstige weersomstandigheden op 1 mei 2008 klaar.
Het onderhoud vindt plaats op de volgende wegen:


* Hemmen:

- Dorpsstraat

- Zettensepad

- Molenstraat


* Slijk-Ewijk:

- Dorpsstraat


* Driel:

- Vogelenzangsestraat


* Oosterhout:

- van Balverenlaan


* Homoet:

- Homoetsestraat


* Heteren:

- Uilenburgsestraat


* Buitengebied:

- Weteringsewal

- Slopsestraat

De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer duren de werkzaamheden langer.

Informatie

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer T. Willems van de afdeling Openbare Ruimte. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer 0481-362125.