Gemeente Binnenmaas

Informatieavond woningbouwplan Maasdam

Er is een eerste opzet gemaakt voor de invulling van de locatie van de oude gemeentewerf en het oude pand van Lokatex aan de Roodborst en de Hoekse Onderweg in Maasdam. Op deze plek kunnen in totaal 23 woningen worden gebouwd.

Op dinsdag 25 maart is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over dit plan in het gemeentehuis aan de Sportlaan in Maasdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt de stedenbouwkundige opzet in hoofdlijnen gepresenteerd en kunt u uw op- en aanmerkingen maken en vragen stellen.

gemeentehuis
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam

postadres
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam

telefoon
078 - 676 44 33

fax
078 - 676 19 58

e-mail
gemeente@binnenmaas.nl