Gemeente Binnenmaas

Informatiebijeenkomst Hoeksche Waard Vlietproject

Op dinsdag 25 maart organiseert de Commissie Hoeksche Waard samen met Waterschap Hollandse Delta een informatiebijeenkomst over het Hoeksche Waard Vlietproject. De bijeenkomst wordt gehouden in Natuurbezoekerscentrum
Klein Profijt aan het Zalmpad 11 in Oud-Beijerland en begint om 19.30 uur.

Er wordt informatie gegeven over de inrichtingsplannen voor de Vlietmonding. Dit is het gebied aan weerszijden van het gemaal De Bosschen in Oud-Beijerland, vlakbij Vlietmonding Goidschalxoord. De Vlietmonding wordt zo ingericht dat er een leefgebied ontstaat voor de noordse woelmuis, een bedreigde diersoort die alleen nog in Nederland voorkomt. De werkzaamheden beginnen deze zomer. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer A. Michielsen van de Commissie Hoeksche Waard, tel. 0186 - 57 72 34.

gemeentehuis
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam

postadres
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam

telefoon
078 - 676 44 33

fax
078 - 676 19 58

e-mail
gemeente@binnenmaas.nl