Gemeente Oirschot

Openbare raadsvergadering

Op 25 maart 2008 is er een openbare raadsvergadering in de hal van het gemeentehuis in Oirschot. De vergadering begint om 19.30 en u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De volgende punten staan op de agenda:


1. Opening


2. Inspreekrecht


3. Trekking stemcijfer


4. Vaststelling agenda


5. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van

A. 26 februari 2008

B. 11 maart 2008


6. Ingekomen stukken en mededelingen

A: Geen discussie verwacht tot besluitvorming


7. Nieuwe grens bebouwde boswet

B: Discussie verwacht tot besluitvorming


8. Strijpsche Kampen

A. Bestemmingsplan Strijpsche Kampen 2008

B. Wet voorkeursrecht gemeenten Strijpsche Kampen


9. Glastuinbouw

A. Burgerinitiatief glastuinbouw

B. Raadsvoorstel glastuinbouwontwikkeling


10. Definitieve geurverordening en gebiedsvisie Wet Geurhinder en Veehouderij


11. Integraal accomodatieplan kern Oirschot, onderdelen Paulusschool/Korein en gymzaal De Halm


12. Terugvordering van uitkeringsgelden


13. Sluiting