Presentatie van het boek 'Kinderen die alles moesten goedmaken'

18/03/2008 14:52

STICHTING JOODS MAATSCHAPPELIJK WERK

Presentatie van het boek 'Kinderen die alles moesten goedmaken: Hoe de oorlog doorwerkt in het leven van de Joodse naoorlogse generatie'.

Datum: 25 maart 2008
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
Plaats: Het Gemaal, Zeeburgerdijk 52, Amsterdam
Organisatie: Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
www.joodswelzijn.nl

Amsterdam, 18 maart 2008
Welke effecten sorteert een opvoeding, pal na de oorlog, door berooide en ontheemde Joodse overlevenden? In het te presenteren boekje komen hun kinderen aan het woord. Het boekje is een bundeling van uitspraken die zij deden in met hen gehouden interviews. Meestal werden zij geïnterviewd naar aanleiding van hun verdiensten in het dagelijks leven, een leven dat met de oorlog niets te maken heeft. Maar schijn bedriegt: de oorlog van hun ouders blijkt in veel gevallen dé leidraad te zijn geweest in hun eigen leven en heeft aangezet tot een levenshouding die zonder de oorlogstrauma's van hun ouders ondenkbaar zou zijn geweest.

In dit boekje kunt u het lezen: waarom iemand gedreven werd zich in te zetten voor de oprichting van de voedselbank, waarom iemand gedreven werd tot de beroepskeuze van clown en wat voor onuitwisbare indruk die gekke opvoeding achterliet: ouders die uit angst te worden opgesloten altijd de deur van de wc lieten openstaan; ouders die nooit verhuisden, opdat het in de oorlog 'vermiste' zusje als ze nog in leven was, de weg naar huis zou kunnen terugvinden.

Vele bekende Nederlanders geven in dit boekje hun gedachten aan de oorlog van hun ouders prijs. Zij zullen aanwezig zijn bij de presentatie op 25 maart. Het eerste exemplaar van het boekje, dat ter gelegenheid van JMW's 60-jarig bestaan is gemaakt, wordt door Harry van den Bergh, voorzitter van de Raad van Toezicht van JMW, aangeboden aan Frits Barend.

http://www.joodswelzijn.nl