Gemeente Zwolle

Agenda informatiecommissie dinsdag 25 maart 2008

Op dinsdag 25 maart 2008 vindt er van 19.30-21.00 uur een informatiecommissie inzake Locatie Burgemeester Roelenweg Oost (taxicentrale, studentenhuisvesting en geclusterde voorziening) plaats in de TAKzaal van het Stadhuis.

Wat is het Honours College en hoe belangrijk is het huisvestingsconcept daarin

Korte inleiding door Hans de Wit (dean van het Windesheim Honours College) over het concept van het Honours College en het belang van de studentenhuisvesting in dat concept.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad (m.n. de omgeving van de betreffende locatie)

Korte toelichting door Henk Snel (gemeentelijk stedenbouwkundige).

Bouwplan Locatie Burgemeester Roelenweg Oost

Toelichting door Jurjen van der Meer (De Zwarte Hond, architect van de ontwikkelaar) over de bouwplanontwikkeling.

Second opinion

Toelichting door prof. Tjeerd Dijkstra (voormalig rijksbouwmeester) op zijn, door het college gevraagde, advies op de stedenbouwkundige inpassing van het bouwplan op de locatie en in de omgeving.

Bron: Raadsgriffie
Datum van 19-03-2008 tot 18-03-2009