Gemeente Spijkenisse


Schoon-Schip-Trein in de Gildenwijk

20 maart 2008

Logo Schoon-Schip-Trein
Van 25 tot en met 29 maart wordt de Gildenwijk bezocht door de `Schoon-Schip-Trein'. In die week worden in de wijk diverse acties uitgevoerd.

De gemeente Spijkenisse heeft ervoor gekozen de komende jaren iedere wijk van de stad bij toerbeurt intensief schoon te maken en op te knappen. Dit als vervolg op eerdere acties zoals Schoon Schip, Schoonste Stad van Nederland en het Gemeentelijk Aanvalsplan Zwerfafval.

De Schoon-Schip-Trein gaat rijden door Spijkenisse. In zestien tot achttien maanden wordt beurtelings in alle wijken van Spijkenisse aandacht besteed aan het schoonmaken en opknappen van een wijk.

Van 25 tot en met 29 maart wordt de Gildenwijk bezocht door de `Schoon-Schip-Trein'. In die week worden in de wijk diverse acties uitgevoerd, zoals:

* grondig vegen van de straten

* onkruid verwijderen

* aandacht voor bebording in de wijk

* inspecteren en/of repareren speelplaatsen en straatmeubilair.

Zaterdag 29 maart van 08.00 tot 12.00 uur wordt in de hele Gildenwijk tuin- en schuurafval opgehaald. Dit moet worden aangeboden aan een voor voertuigen bereikbare straatkant.
De medewerkers van de Schoon-Schip-Trein zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. U kunt hen natuurlijk altijd aanspreken voor informatie of suggesties.

Het project `Schoon-Schip-Trein' komt tot stand door samenwerking van de gemeente met woningcorporaties, bewonersorganisaties, bewoners, wijkgroepen, scholen, Reinis, politie en diverse projecten.

Al eerder startte de gemeente de gedragscampagne Spijkenisse, dat ben jij! Met deze campagne wil de gemeente bewoners erop attent maken dat een schone en veilige stad alleen kan ontstaan door betrokkenheid van bewoners.

Schema werkzaamheden Schoon-Schip-Trein
We verzoeken u de auto niet in de straat te parkeren als de straat grondig wordt schoongemaakt volgens onderstaand schema. In de straten wordt het ook nog met borden aangegeven.

Dinsdag 25 maart

* 08.00- 12.00 uur: Groenewoudlaan, van R.v. Puttenweg tot halverwege ziekenhuis. Op en rondom Sluiswachter en Rietsnijder. Veerman beide zijden.

* 13.00-16.00 uur: Rest van de Groenewoudlaan tot aan de Iepenlaan. Op en rondom Beurtschipper, Griendwerker, Boutschieter, Hoepelmaker. Veerman beide zijden.

Woensdag 26 maart

* 08.00-12.00 uur: Op en rondom Wolwever, Klompenmaker, Barbier, Wagenmaker tussen Barbier en Veerman.

* 13.00-16.00 uur: Op en rondom Schoenmaker, Mulder, Bierbrouwer, Kleermaker, Fietsenmaker.

Donderdag 27 maart

* 08.00-12.00 uur: Op en rondom Schrijnwerker en Hoefsmid.
* 13.00- 16.00 uur: Op en rondom Wagenmaker richting Parkstrook.

Vrijdag 28 maart

* 08.00-16.00 uur: Op en rondom de gehele parkstrook.

Zaterdag 29 maart

* 08.00-12.00 uur: Gratis ophalen tuin- en schuurafval aan te bieden aan een voor voertuigen bereikbare straatkant.