Gemeente Enschede

Gemeente voert verkeersonderzoek Haaksbergerstraat

Bereikbaar binnenstad verbeteren

De gemeente voert op 25, 27 en 29 maart verkeersonderzoeken uit op de rotondes in de Haaksbergerstraat (bij de Zuiderval en bij het ITC / Dish-hotel). De verkeersstromen worden geteld, reistijden worden gemeten en voor de rotondes worden de wachttijden en de lengtes van de wachtrijen gemeten.

De rotondes in de Haaksbergerstraat ondervinden de laatste tijd doorstromingsproblemen op de drukke momenten. Veel verkeer wil naar de binnenstad, maar de rotondes kunnen dit grote aanbod van verkeer niet aan. De bereikbaarheid van het zuidelijk deel van centrum richting Van Heek parkeergarage en Medisch Spectrum Twente is de laatste jaren voor het autoverkeer voor verbetering vatbaar. Op zaterdag 8 december 2007 is er reeds een beperkter onderzoek gehouden waarbij als proef verkeersregelaars werden ingezet. De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in het nieuwe verkeersonderzoek.

Doel van het nieuwe onderzoek
Het onderzoek van aankomende week heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de afwikkeling van het autoverkeer op de rotondes. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om oorzaken te achterhalen en maatregelen te bedenken voor de korte- en langere termijn. Eind april staat er een tweede proef gepland om te kijken welke maatregelen eenvoudig te realiseren zijn.

20 maart 2008