Stadsdeel Zeeburg

Start banierenproject van de Stichting Cultuur IB

Persbericht van de Stichting Cultuur IB

20 maart 2008
Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool De Evenaar uit de Indische Buurt gaan 25 maart 2008 op expeditie naar het actieschip Sirius van Greenpeace. Tijdens deze excursie leren ze over Greenpeace en verschillende milieuthema's.
Banieren 2006 Met de inspiratie die ze daar opdoen, gaan ze tekeningen maken die ze later zelf op de banieren schilderen. De beschilderde vlaggen gaan dit voorjaar de buurt opkleuren. Dit is de tweede keer dat de stichting Cultuur Indische Buurt samen met basisschoolleerlingen de zogenaamde 'lamppost art' in de praktijk brengt.

Scholieren zetten zich in voor een schoner milieu

De Stichting Cultuur Indische Buurt vindt dat het in deze tijd van klimaatverandering belangrijk is kinderen na te laten denken over het milieu. Door banieren over dit thema te maken, kunnen ze dit zware en beladen onderwerp gebruiken voor iets moois. Het maken van de banieren geeft de kinderen zelfvertrouwen en plezier. De Indische Buurt zal door de banieren kleurrijker en vrolijker worden en tegelijkertijd attenderen ze voorbijgangers op het belang van het thema.

Organisatie

Titia Sprey, Kyrian van Vliet en Katja Kreukels zetten zich met veel enthousiasme in voor het project 'Banieren'. Allen zijn lid van de stichting Cultuur IB, die in totaal uit zeven buurtbewoners bestaat. Mijlpalen zijn de Poëziemiddag (2005, 2007, 2008), Boekenmarkt (2006 en 2007), het Banierenproject van 2006 en de 'Loop naar de Kunst'-atelierroute (2004). Dit voorjaar neemt de stichting ook deel aan het Wereldwijk Festival in het Flevopark met een eigen podium met dans, zang en poëzie.