Gemeente Eersel


Wegwerkzaamheden Akkerstraat / Groenstraat

Van dinsdag 25 maart tot ca vrijdag 4 april zullen er enkele aanpassingen worden gedaan aan de Akkerstraat en de Groenstraat in Duizel. Het verkeer kan hier enige hinder van ondervinden.

Na Pasen zal aan de Groenstraat ter hoogte van huisnummer 28-28a een attentievlak worden aangebracht om de oversteek van het fietspad beter zichtbaar te maken. Deze werkzaamheden zullen enkele dagen duren. Tijdens de werkzaamheden zal de Groenstraat tijdelijk afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, autoverkeer kan omrijden via de Meerstraat en Smitseind. Aansluitend zal op de Akkerstraat bij de komgrens aan de zijde van Eersel de middengeleider beter overrijdbaar gemaakt worden voor vrachtverkeer. Tijdens deze werkzaamheden zal de halve rijbaan afgesloten zijn en worden tijdelijke verkeerslichten gebruikt om het verkeer te regelen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 3 tot 4 dagen duren.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Marco Flaman van de afdeling Ruimtelijk Beheer, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0497-531300.