Gemeente Appingedam

Raadspresidium

Op dinsdag 25 maart 2008 wordt een openbare vergadering van het raadspresidium gehouden. De agenda vermeldt onder meer:* Voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 17 april 2008


* Scholingsbehoefte raadsleden


* Verantwoording fractiebudgetten 2007 e.v.


* Vergadertijdstippen fracties

De vergadering wordt gehouden van 19.00-20.30 uur in hotel-restaurant Ekenstein, Alberdaweg 70.De stukken voor de vergadering liggen vanaf donderdag 20 maart ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor.

Gewijzigd op: 20-03-2008