Gemeente Schouwen-Duiveland


herdenking Joodse oorlogsslachtoffers

JL de Jonge school kiest andere datum herdenking Joodse oorlogsslachtoffers

Publicatiedatum: 21 maart 2008
Datum laatst gewijzigd: 21 maart 2008


- PERSBERICHT -

Datum

vrijdag 21 maart 2008

JOHAN LOUIS DE JONGE SCHOOL KIEST VOOR ANDERE DATUM HERDENKING JOODSE OORLOGSSLACHTOFFERS

Zierikzee. Dinsdag 25 maart herdenken leerlingen van de Johan Louis de Jonge school en hun ouders en leerkrachten het feit dat op 24 maart 1942 achttien Joodse families uit Zierikzee zijn weggevoerd door de Duitsers en nooit meer naar Zierikzee zijn teruggekeerd. Wethouder R.J. van der Wekken is hierbij aanwezig namens het gemeentebestuur. Deze herdenkingsplechtigheid begint om 13.30 uur met een stille tocht vanaf de Johan Louis de Jongeschool in 't Vrije naar het Joods monument, op de hoek van de Grachtweg/ Caustraat in Zierikzee. Het is de bedoeling dat deze herdenking in de toekomst de gebruikelijke 4 mei herdenking vervangt. Bij wijze van overgangsregeling is er dit jaar zowel op dinsdag 25 maart als op 4 mei een herdenking van de oorlogsslachtoffers.

Aanleiding om naar een andere datum van herdenken uit te zien is het feit dat de 4 mei herdenking in de meivakantie valt. Veel leerlingen en hun ouders (en andere belangstellenden) zijn dan niet in de gelegenheid om de herdenking bij te wonen. Om zoveel mogelijk jongeren en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om deze tragische gebeurtenis te herdenken hebben schoolbestuur en -directie in overleg met de gemeente besloten om dinsdag 25 maart als alternatief voor de 4 mei herdenking te kiezen. Gelet op de geschiedenis zou deze herdenking eigenlijk om 24 maart moeten plaatsvinden. In verband met Pasen is besloten de herdenking bij het Joods monument dit jaar op dinsdag 25 maart te houden. De Johan Louis de Jongeschool heeft dit monument geadopteerd.

Overigens is er dit jaar ook nog op 4 mei een herdenking bij dit monument met daarop de namen van de Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het programma voor deze herdenking is hetzelfde als dat van 4 mei:

13.30 uur :

Stille tocht naar Joods monument aan de Grachtweg

13.40 uur :

Welkomstwoord door leerkracht Johan Louis de Jongeschool

13.45 uur :

Toespraak door wethouder R.J. van der Wekken

13.50 uur :

Een minuut stilte met aansluitend zingen Wilhelmus, 1e couplet

13.55 uur :

Kinderen (van groep 7/8) leggen een herdenkingskei met hun naam bij het monument

13.55 uur :

Voordragen gedicht door een leerling uit groep 7/8

14.00 uur :

Einde