Gemeente Lingewaal


onderzoek stroomstoring Tieler- en Bommelerwaard apache helikopter.jpg

In opdracht van de betrokken gemeenten, de veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een onderzoek gestart naar de hulpverlening door overheid en burgers tijdens de stroomstoring van afgelopen december in de Tieler- en Bommelerwaard. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), de Politieacademie en de Vrije Universiteit. Een bijzonder onderdeel van het onderzoek betreft de betrokkenheid en inzet, waaronder de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid', van de inwoners van de Tieler- en Bommelerwaard. Het onderzoek, dat voor de zomer moet zijn afgerond, is bedoeld om de hulpverlening aan de bevolking tijdens calamiteiten nog verder te verbeteren.

In het kader van het onderzoek kunnen inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel dan ook in de komende periode op straat aangesproken worden door de onderzoekers. Deze zullen de inwoners vragen naar de wijze waarop de publieksvoorlichting en de bevolkingszorg heeft plaatsgevonden en zij zichzelf en anderen hebben geholpen.

De stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard was het gevolg van een ongeluk met een Apachehelikopter die op woensdag 12 december 2007 bij Hurwenen aan de Waal tijdens een trainingsvlucht tegen een hoogspanningsmast vloog. De stroomstoring duurde twee dagen. Tijdens deze dagen is door burgers en overheid veel werk verzet om de gevolgen van de stroomstoring beperkt te houden.