Gemeente Westvoorne


Melding blindganger Donselaer te Oostvoorne

Naar aanleiding van een melding bij de burgemeester over een mogelijke blindganger op het perceel Donselaer 1 te Oostvoorne is door de EOCKL (Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Luchtmacht) een vooronderzoek gedaan.

Reden voor dit vooronderzoek was om het risico voor de omgeving vast te stellen. Het onlangs ontvangen rapport geeft het advies om het gebied bij de Donselaer 1 af te zoeken op een mogelijk niet gedetoneerde vliegtuigbom van 500 of 1000 lb (ponder).

Het advies van de EOCKL is inmiddels besproken met de projectontwikkelaar. Als gevolg van dit advies wordt een projectplan opgesteld. Zoals het zich nu laat aanzien zal dit projectplan uit twee fases bestaan.

Fase I

bestaat uit een oppervlakte detectie, waarbij geen grondverstoring zal plaatsvinden. Levert deze detectie niets op dan zal worden overgegaan naar Fase II.

Fase II

is een diepteonderzoek op en rondom de locaties waar de palen de grond in gaan. Bij deze fase wordt ter plaatse van het nieuw te bouwen gebouw 1 meter grond afgegraven en door middel van peilbuizen tot circa 14 meter onder het maaiveld een dieptedetectie uitgevoerd.

Wanneer Fase II uitgevoerd moet worden, zullen de omwonenden vooraf via een bijeenkomst geïnformeerd worden. De kopers worden via hun eigen informatiebijeenkomsten over het verloop van het plan van aanpak mogelijke vliegtuigbom op de hoogte gehouden.

Vooralsnog heeft het vooronderzoek en het vervolgonderzoek naar een mogelijke vliegtuigbom geen vertraging opgeleverd voor de start van de bouw. De reeds opgelopen vertraging heeft alles te maken met de bezwaarprocedure tegen de afgegeven bouwvergunning.

De gemeente benadrukt dat er op dit moment geen gevaar aanwezig is.