FNV

LANGSTLOPENDE BEROEPSZIEKTEZAAK EINDELIJK GEREGELD

Maar liefst 14 jaar heeft de FNV er aan moeten trekken. Maar nu heeft Bureau Beroepsziekten (BBZ) haar langst lopende zaak - voor een RSI-patiënt - tot een goed einde weten te brengen. De geruchtmakende casus 'De Bakker/Zee Electronics' haalde in 2000 nagenoeg alle media, omdat dit het eerste vonnis in Nederland was in het voordeel van een RSI-patient. BBZ-directeur Jan Warning is blij dat deze zaak eindelijk heeft geleid tot schadevergoeding. 'Maar', zegt hij, 'het zegt ook iets over ons rechtssysteem dat zieke werknemers eindeloos moeten procederen voordat ze een schadevergoeding krijgen. We zijn samen met verzekeraars bezig met een pilot om te kijken hoe je deze juridische lijdensweg kunt bekorten.'

Kees de Bakker werkte achttien jaar lang bij een bedrijf in de kleinmetaal. Het werk bestond uit het omwikkelen van transformatoren met koperdraad. 'Ik moest twee weken achter elkaar wikkelen en daarna twee weken achter elkaar inblikken. Voortdurend dezelfde beweging met een gestrekte arm.'

In 1987 kreeg De Bakker voor het eerst klachten aan zijn nek en rug. In 1993 viel hij voor het eerst uit en in 1994 belandde hij in de WAO. De Bakker: 'Het woord RSI was nog niet uitgevonden. En de werkgever werd er niet op aangesproken dat ik elders gereïntegreerd moest worden.'

Met hulp van de FNV stelde De Bakker zijn werkgever aansprakelijk in 1996. De eerste slag was voor hem. In 2000 gaf de rechter in Middelburg De Bakker gelijk. De werkgever ging in hoger beroep en werd door het gerechtshof in het gelijk gesteld. De Hoge Raad bepaalde daarna echter dat een ander Gerechtshof opnieuw naar de zaak moest kijken. De Bakker: 'Op het moment dat er twee oud-collega's zouden getuigen, kwam er een schikkingsvoorstel van de tegenpartij. We moesten binnen 36 uur een beslissing nemen, zodat de zitting kon worden afgefloten.'

Inmiddels heeft De Bakker dus een schadevergoeding ontvangen: 'Het was heel zwaar. Maar ik heb toch een aardig bedrag gekregen.' Inmiddels werkt hij weer, als video-editor. Hij moet dagelijks rekening houden met zijn beperkingen: 'Je moet voorturend opletten dat je je armen niet belast. Dat merk je 's ochtends bij het scheren tot 's avonds bij het tanden poetsen.'

Om redenen van privacy maakt de FNV de hoogte van de schadevergoeding niet bekend.

Nadere informatie:
FNV Voorlichting/ Paulus Plas: 020 - 58 16 553

FNV Persvoorlichting
Paulus Plas: 020 - 58 16 553
paulus.plas@vc.fnv.nl
Werkdagen: maandag, dindsdag, donderdag en vrijdag