Gemeente Soest

Wijkbezoek De Eng/Soest-Midden

Datum: 25/03/2008

Burgemeester en wethouders ontmoeten bewoners van de wijk De Eng/Soest-Midden

Burgemeester en wethouders van Soest zijn op woensdag 19 maart voor het eerst de wijk in geweest. De Eng/Soest-Midden had de eer om als eerste wijk van Soest ervaringen uit te wisselen met het voltallige gemeentebestuur.

Het college bezoekt de Eng/Soest-Midden

Bij speeluitleen De Eng sprak het college met kinderen uit deze wijk.

Zij vertelden dat zij door middel van het sparen van punten speelgoed kunnen lenen. Deze punten kunnen zij verzamelen door bijvoorbeeld papier te 'prikken', of door elkaar te helpen.

Daarna bezochten zij een Turks en een Marokkaans gezin en werden er ervaringen uigewisseld over de groene omgeving, de rust in deze buurt en de goede contacten onderling. Beide gezinnen gaven aan dat het in De Eng plezierig en veilig wonen is.

Rode en groene kaarten

Het tweede gedeelte van het wijkbezoek aan de wijk De Eng/Soest-Midden staat gepland op 27 maart 2008.
Van 19.30 - 22.00 uur is het college aanwezig in Montessorischool Soest aan de Gaesbekerhof 57.

Bewoners van De Eng/Soest-Midden ontvingen enige tijd terug hiervoor een uitnodiging met daarin drie kaarten:

* een verzoek om donderdag 27 maart vrij te houden
* een 'rode' kaart en

* een 'groene' kaart

Op de rode kaarten konden zij de minpunten van de wijk aangeven, op de groene kaarten was ruimte om de sterke kanten van de wijk te benoemen. Hier werd goed gehoor aangegeven; de bewoners van De Eng/Soest-Midden hebben meer dan 600 punten aangedragen. Op 27 maart wordt door burgemeester en wethouders ingegaan op de thema's die aan de hand van deze ingezonden rode en groene kaarten zijn bepaald.

Programma

Het programma van 27 maart bestaat uit twee delen: een plenair gedeelte en twee doorpraatrondes.
In het plenaire gedeelte vertelt het college waarom ze dit wijkbezoek zo belangrijk vindt en wat ze ervan verwacht. Ook is er een toelichting op het programma.

Vervolgens zijn er twee doorpraatrondes van elk drie kwartier, waarin bewoners in kleine kring over het onderwerp van hun keus kunnen praten.

Elke bestuurder neemt een aantal onderwerpen en twee doorpraatrondes voor zijn rekening:

* burgemeester Noordergraaf praat 2x 45 minuten met de bewoners over 'veiligheid' en 'invloed van bewoners' en 'contacten met bewoners';

* wethouder Krijger praat 2x 45 minuten met de bewoners over groenonderhoud, geluidsoverlast bij evenementen, afvalscheiding en de herinrichting van het Van de Veldeplantsoen en Rubenslaan en omgeving;

* wethouder Middelkoop praat 2x 45 minuten met de bewoners over het onderhoud van de wegen, het winkel- en horecabeleid en de in dit gedeelte van Soest aanwezige nieuwbouwprojecten;
* wethouder Lemmen praat 2x 45 minuten met de bewoners over de herinrichting van diverse wegen, de handhaving van 30 km/u en de fietsbrug over de Eem.

Welkom!

Bewoners van De Eng en Soest-Midden zijn van harte uitgenodigd om donderdagavond 27 maart hierbij aanwezig te zijn. In verband met de organisatie hoort de gemeente graag vantevoren of zij komen. Dit kan doorgegeven worden aan (bij voorkeur per mail) Carrien Eenhoorn van de gemeente Soest.

Haar emailadres is: eenhc@soest.nl, haar telefoonnummer 035 - 6093 483.

.