Gemeente Laarbeek


Herinrichting De Heuvel

LIESHOUT Binnenkort gaat de gemeente Laarbeek starten met de herinrichting van De Heuvel in Lieshout. Daarover is al in 2002 een visie opgesteld om de cultuurhistorische en functionele uitstraling te garanderen voor de toekomst. De herbestemming van het oude gemeentehuis, natuurlijk de inrichting van het plein en ook de invulling van de noordrand van het plein zijn daarin centrale themas. De gemeente heeft zoveel mogelijk betrokken partijen benaderd voor ideeën over de definitieve invulling van het plein. Deze partijen zijn geïnformeerd via een brief. Aan die brief is een reactieformulier toegevoegd waarmee ideeën en reacties naar de gemeente verzonden kunnen worden.

Melden bij gemeente

U bent wel betrokken bij de ontwikkeling van De Heuvel maar heeft nog geen brief ontvangen? Heeft u goede ideeën die u graag via het reactieformulier wilt melden? In dat geval kunt u een kopie van de brief en het reactieformulier afhalen bij de Informatiebalie van het gemeentehuis Laarbeek zodat uw reactie ook meegenomen wordt in de klankbordgroep. U kunt de brief ook digitaal of op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 809.

Klankbordgroep

Naar aanleiding van de ingekomen reacties wordt de definitieve klankbordgroep vormgegeven. Hierbij gaat de gemeente uit van belanghebbenden die voornamelijk op cultuurhistorisch en functioneel gebied een positieve bijdrage kunnen leveren aan de tot stand komen van het plan. Er is al een voorlopige samenstelling voor de klankbordgroep, deze zal echter nog worden aangevuld naar aanleiding van de binnengekomen reacties. De groep dient bijvoorbeeld nog aangevuld te worden met direct aanwonende burgers en ondernemers. Per belangengroep zal overigens slechts één persoon uitgenodigd worden om in de klankbordgroep zitting te nemen. Reden hiervoor is om een zo evenwichtig mogelijke klankbordgroep te formeren, waarin alle belangen in gelijke mate zijn vertegenwoordigd.

klik hier om door te gaan naar Gemeentenieuws