Gemeente Laarbeek


De Beekse Akkers in ontwikkeling

BEEK EN DONK 11 februari zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van plan De Beekse Akkers gestart. De eerste week is de aannemer begonnen met het uitzetten van het werk, het rooien van bomen en planten en het opzoeken van bestaande kabels en leidingen.

In de tweede week is het kruispunt van het Berkendijkje met de Lieshoutseweg aangepast voor bouwverkeer. Daarmee worden de bestaande toegangswegen ontlast. Om de veiligheid van fietsers te garanderen wordt het Berkendijkje geheel afgesloten. In diezelfde week is een begin gemaakt met het ontgraven van de bergingsvijver, deze heeft inmiddels zijn definitieve vorm gekregen.

Sanering

Vanaf 5 maart is gestart met de saneringswerkzaamheden, vandaar de mensen in witte pakken die u misschien al op het terrein heeft gezien. De Middenakkerweg en de Nassaustraat zijn al gesaneerd. Na Pasen wordt gestart met de Mauritsstraat, Ruiterweg en tot slot het Berkendijkje tussen Ruiterweg en Lieshoutseweg. In die week wordt ook gestart met de aanleg van de riolering.

klik hier om door te gaan naar Gemeentenieuws