Gemeente Putten

Bent u tevreden over Putten? (25-03-2008)
---

Putten, 25 maart 2008

Het college van burgemeester en wethouders van Putten hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners, maar ook aan de mening van bedrijven en recreanten. Daarom heeft het college besloten een onderzoek te doen hoe deze doelgroepen denken over de gemeente Putten.

Vanaf dinsdag 25 maart 2008 kunnen personen via internet (www.putten.nl/peiling) hun mening over de gemeente geven (tevreden, neutraal, niet tevreden). Het gaat dan uiteraard over de wijze waarop een (mondeling of schriftelijk) verzoek is afgehandeld.

Na een week zullen de eerste uitslagen bekend worden gemaakt via een soort verkeerslicht bij het gemeentehuis. Op de eerste dinsdag in april (om 09.00 uur, voorafgaand aan de B&W-vergadering) zal dit verkeerslicht officieel worden onthuld.

Als het merendeel van de internetreacties positief is, brandt het groene licht, bij negatieve reacties brandt het rode licht en bij een neutrale uitslag het oranje licht. Vervolgens zal de uitslag dagelijks worden bijgewerkt.

Iedereen kan dus zien hoe men over de gemeente denkt. Het moge duidelijk zijn dat de gemeente er naar streeft het verkeerslicht altijd op groen te laten staan.