Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard


bestuurlijke interesse

Informatiebijeenkomsten voor vrouwen met bestuurlijke interesse

In november zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Bij deze verkiezingen kunnen belangengroeperingen en politieke partijen zich verkiesbaar stellen via lijsten van kandidaten. De vertegenwoordiging van vrouwen in de besturen van de waterschappen was tot nog toe, met zo'n 12 %, laag.

Dit is de reden voor de Nederlandse Vrouwenraad om aandacht te vragen voor meer vrouwen in waterschapsbesturen en vrouwen te motiveren voor deelname aan deze bestuursvorm. Zij doen dat in Zuid-Holland via PJ-Partners. Zij organiseren in samenwerking met een vertegenwoordiging van de Waterlelies, het netwerk van vrouwen in waterschapsbesturen, in april twee informatiebijeenkomsten.

De eerste informatiebijeenkomst wordt gehouden in Rotterdam op 2 april van 16.00 uur tot 18.00 uur op het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De tweede bijeenkomst staat gepland op 9 april van 19.00 uur tot 20.00 uur op het kantoor van de Unie van Waterschappen, Koningskade 40 in Den Haag.

Gedurende deze bijeenkomsten wordt stil gestaan bij de inhoud van het werk van een waterschapsbestuurder en het proces van en verdere achtergronden over de komende verkiezingen. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke opleiding ter ondersteuning van het bestuurlijke werk.

Mocht u als vrouw interesse hebben in een zetel in het waterschapsbestuur of wilt u dit stimuleren, dan is dit het moment waarop u zich ten volle kan laten informeren. Nadrukkelijk wordt hierbij aangetekend dat het bij deze informatiebijeenkomsten niet gaat over het oprichten of laten informeren van een belangengroep die zich verkiesbaar stelt, maar slechts gericht is om de interesse voor het aanvaarden van een zetel in het waterschapsbestuur onder vrouwen op te wekken.

Programma 2 april 2008 (pdf)

Programma 9 april 2008 (pdf)