Gemeente Enkhuizen

Herinrichting parkeerterrein Rode Paard

Dinsdag 18 maart hebben burgemeester en wethouders besloten over te gaan tot de herinrichting van het parkeerterrein Drechterwijk aan het Rode Paard te Enkhuizen.Opdracht zal worden verleend voor het goedkoop duurzaam (her)inrichten van dit parkeerterrein. De raadscommissie BOFS zal via een z.g. raadsbrief hierover ingelicht worden.

Na de sloop van de leslokalen ''De Boet'' aan het Rode Paard is het braakliggend terrein in 2004 geëgaliseerd en ingezaaid in afwachting van verdere besluitvorming over de herinrichting van het terrein. Het is gelet op de parkeerdruk in het gebied ten gevolge van de aanwezigheid van de Regionale Scholengemeenschap, sporthal De Drecht en een aantal kantoren en bedrijven noodzakelijk dat het terrein in combinatie met het woonrijp maken van het aan uitvaartverzorging De Jonge te verkopen terrein voor de uitbreiding van het uitvaartcentrum te herinrichten, waardoor meer parkeerplaatsen kunnen worden aangeboden.
De kosten van herinrichting worden voor een deel gedekt uit de verkoop van grond ten behoeve van de uitbreiding van het uitvaartcentrum aan het Rode Paard. De overige in te zetten middelen zijn goedgekeurd in de begrotingsvergadering van de raad van 13 november 2007. Er ontstaan voor de gemeente financiële voordelen uit een gecombineerde uitvoering van het woonrijp maken van de te verkopen grond voor de uitbreiding van het uitvaartcentrum en de herinrichting van het parkeerterrein.
Naar de raadsbrief
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
T 0228 - 360 100
F 0228 - 313 312
stadhuis@enkhuizen.nl