Gemeente Oldenzaal


Kortere wachttijden dankzij nieuw klantgeleidingsysteem

gepubliceerd op : 25-3-2008

Klanten van de gemeente Oldenzaal die zich bij de receptie melden voor een paspoort, rijbewijs of informatie willen over andere gemeentelijke zaken, worden vanaf vandaag geholpen via het zogenoemde klantgeleidingsysteem.

Met behulp van dit systeem kan de klant op grote tv-schermen in de wachtruimtes bij het Wmo-loket en de publieksbalie precies zien wanneer hij aan de beurt is en bij welke balie of in welke spreekkamer hij geholpen wordt. Een ander groot voordeel ten opzichte van de oude situatie is dat de gemiddelde wachttijd wordt verkort. Ook wordt op de tv-schermen belangrijke informatie van de gemeente weergegeven. De openingstijden en het laatste nieuws van de gemeente Oldenzaal zijn hier voorbeelden van. Bovendien kunnen bewegende beelden worden vertoond.

Burgemeester Backhuijs maakte vanochtend als eerste burger van Oldenzaal gebruik van het nieuwe klantgeleidingsysteem.

Burgemeester Backhuijs meldt zich bij de receptie voor een uitreksel uit het basisregister....

...waarna hij met een volgnummer wordt doorverwezen naar de publieksbalie. Op het scherm leest hij af wanneer hij aan de beurt is.

Enkele minuten later is hij klaar. Een snelle en professionele dienstverlening dankzij dit nieuwe systeem.

Zo werkt het

Klanten melden zich eerst bij de receptie en geven aan waar ze voor komen. Indien zij voor een product van publiekszaken (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs), belastingen, Wmo of bouwen en wonen komen, ontvangen zij een bon met daarop een volgnummer. Met dit volgnummer neemt de klant plaats in de wachtruimte bij de publieksbalie of bij het Wmo-loket. Op het tv-scherm in de wachtruimte is af te lezen wanneer de klant aan de beurt is. Er klinkt een geluidssignaal en het volgnummer komt in beeld, met daarachter het nummer van de balie waar de klant moet zijn.

Klanten die voor een rijbewijs of een paspoort komen, worden gescheiden van klanten die een vraag hebben over bijvoorbeeld bouwen en wonen. Deze scheiding zal voor de klanten even wennen zijn. Het betekent namelijk ook dat als het bijvoorbeeld druk is bij de loketten voor burgerzaken, een klant van bouwen en wonen die zich later heeft gemeld, eerder aan de beurt kan zijn.

Het systeem wordt geleverd door het Oldenzaalse bedrijf JCC Software BV, dat ook al leverancier is bij diverse grote gemeenten in Nederland zoals Den Haag en Zwolle.