Gemeente Maasgouw


Training "Rondkomen met het inkomen"

In een tijd waarin prijzen stijgen en het inkomen niet direct meegroeit kunt u in een moeilijke financiële situatie terechtkomen. Soms kan het gebeuren dat iemand hulp van buitenaf moet inroepen om de zaken weer op de rails te krijgen. Beter is het om zelf de touwtjes in handen te houden, ook al is het inkomen niet al te hoog. Daarom heeft de gemeente deskundig advies ingehuurd bij PLANgroep, een instituut gespecialiseerd in financiële hulpverlening.

PLANgroep heeft, samen met het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), een training opgezet om mensen te leren omgaan met een financieel moeilijke situatie. Op een heel praktische wijze wordt gedurende 6 bijeenkomsten aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


· soorten uitgaven

· inkomsten en uitgaven op een rijtje
· maand- en jaarbegroting
· het aanleggen van een administratie
· verschillende wijzen van betalen
· reclame

· bezuinigingen

· sparen/lenen

· verzekeren

· aanvullende
voorzieningen/huurtoeslag/gemeentepas e.d.

· kwijtschelding gemeentelijke belastingen, terugkrijgen van belastinggeld

Deze training heeft als doel om in kleine groepen - aansluitend aan het opleidings- en ervaringsniveau van de deelnemers - kennis, inzicht en praktische vaardigheden bij te brengen. Aan de hand van voorbeeldsituaties en opdrachten worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de verschillende aspecten van de huishoudfinanciën.

Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan deze training, die uiteraard geheel gratis is. De training zal medio april 2008 van start gaan in een locatie binnen de gemeente Maasgouw. Bent u geïnteresseerd dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de heer W. Rühl van het team sociale zaken van de gemeente Maasgouw.
Telefoonnummer: (0475) 85 25 00, e-mailadres:
w.ruhl@gemeentemaasgouw.nl

* Publiekscentrum

* Markt 36 Maasbracht

* Telefoon 0475 85 25 00