Gemeente Eindhoven

Persbericht 25 maart 2008, no. 078

Mensen met handicap of beperking krijgen meer reismogelijkheden

Inkomensgrens voor gebruik Taxbus vervalt per 1 april 2008 Vanaf 1 april vervalt de inkomensgrens voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Dit heeft de gemeenteraad op 12 februari jongstleden besloten. Mensen die vanwege een handicap of beperking geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer kunnen vanaf 1 april 2008 ongeacht hun inkomen tegen een verlaagd tarief met het CVV (de Taxbus) reizen. Het CVV is een Wmo-voorziening.
Taxbus
Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer wordt in Eindhoven uitgevoerd door Taxbus, een vorm van gehandicaptenvervoer van deur tot deur. Dit vervoer is er voor mensen met een beperking of handicap die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Met Taxbus kan deze groep op een eenvoudige manier binnen de regio naar bijvoorbeeld familie, het winkelcentrum of naar het station reizen.
Aanvragen CVV
Bij het Wmo Loket kunnen mensen het CVV aanvragen. Het loket is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend. Het adres is: Stadskantoor, Stadhuisplein 10 in Eindhoven. Telefoonnummer 040 â 238 6000 (van 8.30 tot 17.00 uur) of www.wmoloketeindhoven.nl.

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
route
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Klanten-
ContactCentrum
tel. 040-238 60 00
of stuur een e-mail