Gemeente Zoetermeer

Nieuwkomersbijeenkomst wijkpost Buytenwegh de Leyens

Twee maal per jaar organiseert de wijkpost Buytenwegh de Leyens een zogenaamde nieuwkomersbijeenkomst in de wijkpost. De 1e van het jaar is op dinsdag 25 maart, van 18.30 tot 20.30 uur. De bijeenkomst is gericht op nieuwe bewoners die het afgelopen half jaar in de wijk zijn komen wonen. Wat kunnen de nieuwe bewoners verwachten van de wijkpost? Voor welke zaken kunnen zij hier terecht? Met welke vragen zoal kunnen zij zich tot het wijkteam richten? Wie zitten daar eigenlijk in? Deze en andere vragen worden op 25 maart beantwoord door de wijkwethouder, de wijkmanager, de wijkagenten, vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen en de stichting MOOI Zoetermeer. Zij zijn aanwezig om brandende vragen te beantwoorden en om informatie te geven.