Gemeente Westvoorne


18 maart Milieudag 2008
wethouder Van Lith snoeit de haag

Op dinsdag 18 maart snoeide wethouder Hans van Lith persoonlijk een hinder veroorzakende overhangende heg in Rockanje en gaf daarmee feitelijk het startsein voor de actiedag Milieu, die in Westvoorne was georganiseerd door de gemeentelijk toezichthouders in nauwe samenwerking met het politiewijkteam Brielle / Westvoorne.

Het betrof een door het District Milieu Eenheid 11 De Eilanden van de politie Rotterdam-Rijnmond geïnitieerde actiedag, die in een aantal gemeenten op Voorne en Flakkee gelijktijdig werd uitgevoerd.

In Westvoorne werden de gemeentelijk toezichthouders vergezeld door leden van het politiewijkteam Brielle / Westvoorne, het Bike-team van district 11 De Eilanden, de gemeentelijke buitendienst en de wegsleepservice Quartel uit Hellevoetsluis.

Gedurende de ochtend trokken 3 teams door de dorpskern Rockanje, terwijl het bike-team zich meer concentreerde op het buitengebied. In de middag werd Oostvoorne door 4 teams bezocht en opereerde het bike-team weer hoofdzakelijk in het buitengebied.

Bij afsluiting van de actie kon de volgende score worden opgemaakt:
* 61 x waarschuwing heggenschouw (hinderlijk of overlast veroorzakend overhangend groen)

* 10 x waarschuwing inzamelmiddel (kliko) op openbare weg, buiten ophaaldag

* 2 x waarschuwing ingevolge 3-dagen-regeling parkeren aanhangwagens
* 1 x pv (proces-verbaal) inzake aan de openbare weg geplaatste aanhanger

* 1 x direct verwijderen aanhanger van openbare weg + aanvullend pv
* 9 x op verkeerde wijze aangeboden grofvuil laten verwijderen van openbare weg

* 1 x tuinafval laten verwijderen van de openbare weg
* 2 x defect straatmeubilair

* 1 x controle kapvergunning

* 1 x inbraakpreventie i.v.m. openstaande ramen benedenwoning
* 1 x aantreffen overtreding opiumwet

* 1 x pv inzake verlopen APK

* 1 x pv inzake bekladden straatmeubilair (heterdaad)
* 2 x verzoek tot verwijdering van in parkeervakken geplaatste containers

* 1 x losgebroken schaap gevangen

Zaken als overhangend groen over de openbare weg of openbare ruimte, op de openbare weg (ook brandgangen) geplaatste minicontainers (Klikos) buiten de ophaaldag, het veel te vroeg aan de openbare weg plaatsen van grofvuil en langdurig op de openbare weg geplaatste aanhangwagens, campers en caravans, worden in toenemende mate door de inwoners van Westvoorne als ergernis ervaren, getuige de toename in geregistreerde klachten.

Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), Afvalstoffenverordening en andere wetgeving zijn heel duidelijk over de strafbaarheid van deze ergernissen.