Stadsdeel Zeeburg

Netwerkbijeenkomst `Denktank Sociale Cohesie' groot succes

20 maart 2008

De Denktank Sociale Cohesie Zeeburg heeft donderdag 13 maart 2008 een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst georganiseerd in studio K op het Timorplein. Ruim 100 ondernemers, creatieve zelfstandigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de buurt waren aanwezig om kennis met elkaar te maken en te brainstormen over ontwikkeling van de buurt.

De avond begon met een inspirerend fragment uit de film Pay it Forward, waarna Pierre Mehlkopf een toelichting gaf. Vervolgens werden de projectideeën van de denktank vertoond in een eigen productie van het Zeeburgs Kinderpersbureau.

Evelien Tonkens (hoogeraar actief burgerschap én lid van de denktank) gaf een interactieve column waarbij zij met de zaal op zoek ging naar een nieuw woord voor het plezier dat je beleeft om het plezier dat je een ander geeft, wanneer je bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk doet. 'Ubuntu' (afkomstig van een Afrikaanse cultuur waarin het motto 'ik ben omdat wij zijn' voorop staat) was de winnende term.

Daarna was het tijd voor een speeddate met de leden van de denktank en hun projectideeën. Al borrelend en netwerkend bewogen de deelnemers zich van tafel naar tafel en werden ze enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de projecten van de denktank. En niet zonder succes.

TimorCommunity

Op het eind van de avond werden ruim 40 aanmeldingen geteld voor een nieuw te vormen gezelschap van mensen die op basis van hun sociaal kapitaal (kennis, netwerk en expertise) een duurzame bijdrage willen leveren aan verbetering van de buurt. De 'TimorCommunity' (een idee van denktankvoorzitter Firoez Azarhoosh) is daarmee een feit geworden.

Ook de andere projecten (waaronder een muziekfanfare, smartklas, buurtwandeling, wensboom en een filmproject) konden op steun rekenen voor de uitvoering.

De leden van de denktank en het stadsdeel Zeeburg zijn bijzonder tevreden met het verloop van de avond en dit geweldige eindresultaat.

Aanmelden

Kon u niet aanwezig zijn op 13 maart maar denkt u een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren voor uw buurt in de vorm van:
* kennisuitwisseling, netwerkvorming, maatschappelijke productie, ondersteuning voor en door bewoners

* ideeën ontwikkelen en initiatieven starten in uw directe leefomgeving met als doel: sociale cohesie, ontmoeting, bevorderen van zelfredzaamheid en initiatief in het nemen van eigen verantwoordelijkheid als bewoners

* adviseren van de overheid en uitvoerders op het gebied van beleid en uitvoering

* sparringpartner zijn van corporaties en overheid bij de vernieuwing van Indische buurt

Meld u dan alsnog aan voor de TimorCommunity bij Dita van Middendorp: dita@cybersoek.nl.

Meer informatie

Of wilt u gewoon meer informatie over de andere denktankprojecten? Neem dan contact op met de secretaris Mellouki Cadat, tel. (020) 776 1431 of e-mail mellouki@cadat.nl of Natasja Zak, tel. (020) 608 0327 of e-mail n.zak@zeeburg.amsterdam.nl.