Openbaar Ministerie

Aanhoudingen in verband met AWBZ-fraude

Rotterdam, 25 maart 2008

Op last van de officier van justitie zijn dinsdagmorgen in Rotterdam, Schiedam, Amsterdam en Eindhoven doorzoekingen verricht in vier kantoren en vijf woonhuizen van bestuurders van een thuiszorginstelling. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budgetten en zorg in natura.
Er zijn vier mannen, bestuurders van aan de instelling verbonden BVâs, aangehouden. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. De vier komen uit Schiedam en Rotterdam en zijn 31, 33, 34 en 50 jaar oud.

Een uitkering voor een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN) vindt plaats vanuit de zogenoemde AWBZ-gelden. De betrokken instelling Uenzo, en daar aan verbonden BVâs, richtte zich tot mensen die vaak de Nederlandse taal of regels onvoldoende machtig waren. De rechtspersoon regelde zoals het er nu naar uit lijkt te zien alles: van aanvraag tot uitkering.
De verdachten of de verdachte rechtspersoon traden daarbij op als gemachtigde van de zorgbehoevenden. Uit het verdere onderzoek moet blijken of de cliënten wisten op hoe veel zorg zij recht hadden. De cliënten hadden waarschijnlijk geen idee dat het verschil tussen aanvraag en uitkering mogelijk door de verdachten werd ,,afgeroomdââ. Hoe hoog dit bedrag is, is nog niet duidelijk, maar het zou in de miljoenen euroâs kunnen lopen.

Het onderzoek kwam aan het rollen door meldingen van het meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT). Het is uitgevoerd door de Regionale Recherche Dienst van de politie Rotterdam-Rijnmond en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Aan de doorzoekingen deden 115 opsporingsambtenaren mee. Voor de cliënten van de instelling is een oplossing geregeld. Het onderzoek wordt voortgezet.