Eerste uitzendbureau voor mensen met een beperking

25/03/2008 12:09

Schuttelaar & Partners B.V.

Humanitas DMH zet lustrum kracht bij met nieuwe activiteiten

Den Haag, 25 maart - "Onze cliënten die doorgaans begeleiding of zorg ontvangen, gaan nu juist zorg verlenen. Als medewerkers van het servicebureau doen ze allerlei klusjes. Ze laten de hond uit, harken de tuin aan of doen een boodschap. Mensen uit de wijk kunnen gebruikmaken van deze diensten." Aldus José Schiphorst, bestuurder (algemeen directeur) van Humanitas DMH. Humanitas DMH heeft in de Barendrechtse wijk Carnisselande een eerste servicebureau opgezet. Op een concrete manier geeft de organisatie daarmee gehoor aan het streven naar 'ontmoeten en verbinden' van mensen met en zonder beperking. In het vijfde lustrumjaar organiseert Humanitas DMH diverse activiteiten waarin dit streven centraal staat.

Servicebureau
Het servicebureau werkt als een uitzendbureau. Het uitgangspunt is niet te kijken naar iemands beperkingen, maar naar wat men wel kan. Cliënten geven bij het servicebureau hun wensen aan op basis waarvan werk wordt gezocht. In de Barendrechtse wijk Carnisselande verzorgen mensen met een verstandelijke beperking dieren van de kinderboerderij en doen boodschappen voor ouderen. Het idee is cliënten er uiteindelijk een eigen zakcentje mee te laten verdienen. Daarmee kunnen zij 'leuke' dingen doen die nu vaak niet mogelijk zijn. Achterliggende gedachte is dat ook mensen met een beperking het recht hebben op een volwaardig inkomen waar Humanitas DMH zich sterk voor wil maken.

Humanitas DMH
Humanitas DMH staat voor Dienstverlening aan Mensen met een Handicap. Al 25 jaar werkt de organisatie op een respectvolle en individuele manier aan de gelijkwaardige positie van mensen met een beperking in de samenleving. Het opzetten van het servicebureau is hier een concreet voorbeeld van. Regie op eigen leven staat centraal. Daarom biedt Humanitas DMH zorg en ondersteuning afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele cliënt. Geen standaardoplossing, maar een aanbod op maat dat bijdraagt aan een goed leven.

Viering lustrumjaar
'Ontmoeten en verbinden' staat centraal bij de viering van het vijfde lustrum van Humanitas DMH. Gedurende het lustrumjaar wordt een aantal activiteiten opgezet voor medewerkers, cliënten en hun omgeving. Zo wordt er een digitale enqu(ee)te, rondetafelgesprekken en een Maatschappelijk Café georganiseerd. Maar allereerst worden vandaag de medewerkers en cliënten in het zonnetje gezet. Bestuurder (Algemeen directeur) José Schiphorst en directeur dienstverlening Ad van Rijen geven het officiële startsein aan het lustrumjaar met het aanbieden van bonbons bedrukt met het feestelijke lustrumlogo aan de medewerkers en cliënten van alle 62 woonlocaties en servicepunten.

http://www.humanitas-dmh.nl


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie (